Slutsålt ett år innan inflyttning i Brf Grönskan

BRF Grönskan exteriör

Samtliga 67 lägenheter i Järngrindens projekt Brf Grönskan i Östra Kålltorp är nu sålda. Detta nästan ett år innan inflyttningen!

– Vi är mycket nöjda, både med projektet som helhet och med att alla lägenheterna är sålda, säger Tobias Johannesson, vVD på Järngrinden. Det här är ett projekt vi haft stark tro till och försäljningen är ett givet kvitto på att vi lyckats skapa en attraktiv produkt till rätt pris. Det, tillsammans med våra mäklares och entreprenören Tornstadens insats, har gjort Grönskan till ett framgångsrikt projekt.

En positiv effekt av den snabba försäljningen är att alla köpare har möjlighet att göra tillval i sina bostäder. Det är något som uppskattas mycket, att man får sätta sin egen prägel på lägenheten.

– Byggnationen pågår för fullt och redan nu kan man se det första av de fyra husen på plats. Det som började 2010 som en markanvisningstävling håller nu på att bli verklighet, avslutar Tobias Johannesson.