OM OSS SOM
BYGGER GRÖNSKAN

JÄRNGRINDEN

är ett resursstarkt företag som har ett tydligt fokus på att utveckla bostäder för en bred målgrupp. Grundutförandet i de lägenheter vi bygger är alltid av god kvalitet. Tillsammans med duktiga arkitekter hittar vi en bra balans mellan form och funktion som ger bästa möjliga totalekonomi på både kort och lång sikt. För den som vill ha ett mer exklusivt utförande på sin bostad hänvisar vi i stället till ett omfattande utbud av tillval för ytskikt, vitvaror och övrig utrustning.

I TRYGGA HÄNDER

Vi vill att ett bostadsköp ska kännas lustfyllt och angeläget och inte orsaka sömnlösa nätter. Därför erbjuder vi vårt trygghetspaket I trygga händer till alla som köper lägenhet av oss. Trygghet erbjuder vi också i form av vår långa erfarenhet. Våra projektledare har gedigen byggbakgrund och vi samarbetar med särskilt utvalda byggentreprenörer som vi vet har samma höga kvalitetskrav på sitt arbete som vi själva har.

ETT GOTT

samarbete med de mäklare som säljer våra lägenheter är ytterligare en garanti för att du som köper en lägenhet ska bli nöjd med din affär. Att sälja nyproduktion skiljer sig markant från en vanlig bostadsaffär eftersom det inte finns någon bostad att visa upp. Relationen med mäklaren pågår också under en lång tid, eftersom de allra flesta köper sin lägenhet innan byggproduktionen är igång.
Vi väljer mäklare med omsorg för att de ska kunna ge all den service som krävs när man som köpare inte själv kan titta på den nya bostaden. Genom att vi engagerar mäklaren på ett tidigt stadium i projektet är de väl insatta i vad som ska byggas och hur både arkitektens och vår egen ambition med bostäderna ser ut.
I kombination med den specialistkompetens kring bostadsaffärer som de själva besitter har mäklaren en nyckelroll i alla våra bostadsprojekt. Här i Göteborg samarbetar vi med Fastighetsbyrån.